Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 590_021_VPTINH_Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 590_021_VPTINH_Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
Tên tổ chức, cá nhân Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
Ngày nhận 03/01/2020
Ngày trả dự kiến 17/01/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai