Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục Điều 28: Đăng ký thay đổi, Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch
Trích yếu Điều 28: Đăng ký thay đổi, Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch - NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Ngày nhận 19/05/2020
Ngày trả dự kiến 26/05/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai