Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - NGUYỄN THỊ ANH 110SN-H
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ ANH 110SN-H
Ngày nhận 08/01/2020
Ngày trả dự kiến 22/04/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai