Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
2 Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
3 Đề nghị cấp lại thẻ công chứng viên đối với trường hợp thay đổi nơi hành nghề công chứng, bị mất thẻ hoặc thẻ bị hư hỏng Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
4 Đề nghị cấp thẻ công chứng viên Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
5 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực tư pháp
6 Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên đối với trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
7 Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên đối với trường hợp được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự hành nghề công chứng Sở Tư pháp Lĩnh vực bổ trợ tư pháp
8 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Sở Tư pháp Lĩnh vực con nuôi
9 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em) Sở Tư pháp Lĩnh vực con nuôi
10 Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo thủ tục xin đích danh (đã xác định được trẻ em) Sở Tư pháp Lĩnh vực con nuôi
11 Xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
12 Xác nhận có quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
13 Xin trở lại quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
14 Xin thôi quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
15 Xin nhập quốc tịch Việt Nam đối với người nước ngoài và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
16 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Ủy Ban nhân dân các xã, phường, thị trấn Lĩnh vực tư pháp
17 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài Sở Tư pháp Lĩnh vực hành chính tư pháp
18 Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng Sở Xây Dựng Lĩnh vực xây dựng
19 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Sở Xây Dựng Lĩnh vực xây dựng
20 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư Sở Xây Dựng Lĩnh vực xây dựng
21 Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư Sở Xây Dựng Lĩnh vực xây dựng
22 Thông báo việc tổ chức đoàn người quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
23 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (bảng quảng cáo có diện tích 1 mặt từ 20m2 trở lên gắn vào công trình xây dựng có sẵn; bảng quảng cáo độc lập có diện tích 1 mặt từ 40m2 trở lên; màn hình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
24 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo không yêu cầu có giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
25 Thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
26 Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đối với các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
27 Gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện Lào Sở Giao thông Vận tải Lĩnh vực đường bộ
28 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu đối với các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
29 Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa
30 Cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lĩnh vực văn hóa

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai