Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai

Ngày 31/8/2018 UBND tỉnh Gia Lai ban hành Thông báo số 87/TB-VP về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Cổng Thông tin điện tử đăng nguyên văn nội dung của thông báo như sau: 

1. Kể từ ngày 04/9/2018 Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh.

2. Trung tâm tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả vào tất cả các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định), cụ thể:

- Buổi sáng: từ 7 giờ 00' đến 10 giờ 30';

- Buổi chiều: từ 13 giờ 00' đến 16 giờ 30'.

Thời gian luân chuyển, bàn giao hồ sơ cho phòng chuyên môn:

- Buổi sáng: từ 10 giờ 30' đến 11 giờ 00';

- Buổi chiều: từ 16 giờ 30' đến 17 giờ 00'.

3. Địa điểm làm việc của Trung tâm: Công sở Liên cơ quan. Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai.

Văn phòng UBND tỉnh Thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ công tác./.​

Đính kèm nội dung văn bản tại đây: http://gialai.gov.vn/PublishingImages/Lists/ThongBao/NewForm/87%20TB%20VP.signed.pdf

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai