Thông báo chuyển trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai
Từ ngày 30/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bưu điện tỉnh Gia Lai.
Địa chỉ Bưu điện tỉnh Gia Lai: 69 đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai