Hỏi đáp Hỏi đáp

Nội dung câu hỏi

Tiêu đề câu hỏi: hỏi xem phần mềm có chạy đúng không?
Câu hỏi:
nội dung
Người gửi: nguyễn khương Duy Thư điện tử: duynk.stttt@gialai.gov.vn
Địa chỉ: 105 Số điện thoại: 123456789
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin Ngày gửi: 21/07/2016
File đính kèm:

Nội dung trả lời

Cơ quan trả lời: Văn Phòng UBND Tỉnh
Ngày trả lời: 21/07/2016
Trả lời:
nội dung trả lời
Lượt xem: 1728

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai