Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Trích yếu Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cho Nguyễn Văn Thanh
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Văn Thanh
Ngày nhận 24/04/2018
Ngày trả dự kiến 27/04/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai