Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IAPA
Tên thủ tục 797_21.Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 797_21.Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho Siu Wol
Tên tổ chức, cá nhân Siu Wol
Ngày nhận 04/05/2018
Ngày trả dự kiến 18/05/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai