Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 592_4Chuyển mục đích sá»­ dụng đất phải được phép của cÆ¡ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân
Trích yếu 592_4Chuyển mục đích sá»­ dụng đất phải được phép của cÆ¡ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình cá nhân - Bùi Ngọc Phượng
Tên tổ chức, cá nhân Bùi Ngọc Phượng
Ngày nhận 06/09/2018
Ngày trả dự kiến 27/09/2018
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai