Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất cho Võ Thành Nam, Nguyễn Văn Vụ, Nguyễn VÅ© Hữu ( CN Ia Grai )
Tên tổ chức, cá nhân Võ Thành Nam, Nguyễn Văn Vụ, Nguyễn VÅ© Hữu ( CN Ia Grai )
Ngày nhận 25/01/2018
Ngày trả dự kiến 21/02/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai