Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất cho Nguyễn Thị Gái ( CN Ia Grai )
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Thị Gái ( CN Ia Grai )
Ngày nhận 22/02/2018
Ngày trả dự kiến 28/02/2018
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai