Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN IA GRAI
Tên thủ tục 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất
Trích yếu 797_19.Thủ tục tách thá»­a hoặc hợp thá»­a đất cho VÅ© Văn Chuyên(CN Ia Grai)
Tên tổ chức, cá nhân VÅ© Văn Chuyên(CN Ia Grai)
Ngày nhận 09/04/2018
Ngày trả dự kiến 24/04/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai