Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND THỊ XÃ AN KHÊ
Tên thủ tục 470_22 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 470_22 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp cho Mai Thanh Hoàng
Tên tổ chức, cá nhân Mai Thanh Hoàng
Ngày nhận 06/03/2018
Ngày trả dự kiến 06/03/2018
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai