Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục GDĐT-Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Trích yếu GDĐT-Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở - NGUYỄN THỊ DUNG
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THỊ DUNG
Ngày nhận 27/03/2020
Ngày trả dự kiến 01/04/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai