Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
UBND xã Ia Tô (QD544_6)LVBTXHSDThủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Lê Văn tú
UBND xã Ia Phí 2015_1023_1Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Rơ Châm Thun

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai