Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
Trích yếu Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống - NGUYỄN VĂN ĐẠT
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN VĂN ĐẠT
Ngày nhận 17/02/2020
Ngày trả dự kiến 09/03/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai