Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục Điều 26: Xóa đăng ký thế chấp
Trích yếu Điều 26: Xóa đăng ký thế chấp - NGUYỄN TẤN QUỐC - MAI HỒNG THẮM
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN TẤN QUỐC - MAI HỒNG THẮM
Ngày nhận 16/01/2020
Ngày trả dự kiến 16/01/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai