Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
Tên thủ tục Cấp lại Chứng minh nhân dân
Trích yếu Cấp lại Chứng minh nhân dân - NGOANH
Tên tổ chức, cá nhân NGOANH
Ngày nhận 26/06/2020
Ngày trả dự kiến 10/07/2020
Trạng thái Đã xử lý xong

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai