Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 590_018_VPTINH_Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu.
Trích yếu 590_018_VPTINH_Thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. - CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG THÙY
Tên tổ chức, cá nhân CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU PHƯƠNG THÙY
Ngày nhận 02/01/2020
Ngày trả dự kiến 22/04/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai