Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-11_CNDakpo. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
Trích yếu 592-11_CNDakpo. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu - Võ Thị Ánh Hồng xin GH, CN Đak Pơ,0399716015
Tên tổ chức, cá nhân Võ Thị Ánh Hồng xin GH, CN Đak Pơ,0399716015
Ngày nhận 11/06/2020
Ngày trả dự kiến 02/07/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai