Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-12.1_CN. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - Trường hợp tách thửa đất cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch
Trích yếu 592-12.1_CN. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - Trường hợp tách thửa đất cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch - Nguyễn Ngọc Thông
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Ngọc Thông
Ngày nhận 08/01/2020
Ngày trả dự kiến 15/01/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai