Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-20_CN. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-20_CN. Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp - Bùi Trung Hậu
Tên tổ chức, cá nhân Bùi Trung Hậu
Ngày nhận 31/01/2020
Ngày trả dự kiến 29/05/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai