Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-12.2_S. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - Trường hợp tách thửa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận
Trích yếu 592-12.2_S. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất - Trường hợp tách thửa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận - NGUYỄN VĂN NAM
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN VĂN NAM
Ngày nhận 25/03/2020
Ngày trả dự kiến 04/05/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai