Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-13.1_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Trường hợp cấp đổi (nguyên trạng)
Trích yếu 592-13.1_S. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất- Trường hợp cấp đổi (nguyên trạng) - Trần Văn Trung - Đặng Ngọc Uyên (Krông Pa)
Tên tổ chức, cá nhân Trần Văn Trung - Đặng Ngọc Uyên (Krông Pa)
Ngày nhận 17/06/2020
Ngày trả dự kiến 10/07/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai