Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Rô Mlan - Ksor H'Prup (Krông Pa)
Tên tổ chức, cá nhân Rô Mlan - Ksor H'Prup (Krông Pa)
Ngày nhận 03/01/2020
Ngày trả dự kiến 16/01/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai