Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Đỗ Hải Hạnh(Krông Pa)
Tên tổ chức, cá nhân Đỗ Hải Hạnh(Krông Pa)
Ngày nhận 10/02/2020
Ngày trả dự kiến 09/03/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai