Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Ia Tô
Tên thủ tục (QD544_6)LVBTXHSDThủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
Trích yếu (QD544_6)LVBTXHSDThủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho Lê Văn Quân ( Người Khuyết Tật )
Tên tổ chức, cá nhân Lê Văn tú
Ngày nhận 23/03/2020
Ngày trả dự kiến 24/04/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai