Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND thị trấn Nhơn Hoà
Tên thủ tục 2017_511_10Đăng ký kết hôn
Trích yếu 2017_511_10Đăng ký kết hôn cho NGUYỄN THU HÂN + ĐẶNG HÀN THANH NHÂN
Tên tổ chức, cá nhân NGUYỄN THU HÂN + ĐẶNG HÀN THANH NHÂN
Ngày nhận 28/09/2020
Ngày trả dự kiến 05/10/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai