Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Yêu cầu của bạn được thực hiện thành công.
Tên đơn vị Tên thủ tục Tên tổ chức, cá nhân
SỞ XÂY DỰNG Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Tây Minh
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân A RAN, CHƯ PĂH
UBND HUYỆN CHƯ PĂH Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân BÙI THỊ HỒNG, CHƯ PĂH
UBND thị trấn Kông Chro Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đặng Xuân Tâm
UBND xã Ia Hrung Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lê Xuân Bằng
UBND thị trấn Chư Prông Thủ tục đăng ký kết hôn BÙI THỊ HOÀNG LAN
UBND xã Lơ Pang (LT) Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Ayich

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai