Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐỨC CƠ
Tên thủ tục Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Trích yếu (QD544_1)LVBTXHThủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi cho Rơ Lan Phiêng (Con bà Rơ Lan Phiễl)
Tên tổ chức, cá nhân UBND xã Ia Nan
Ngày nhận 26/06/2020
Ngày trả dự kiến 10/07/2020
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai