Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐỨC CƠ
Tên thủ tục 592_17. 30Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
Trích yếu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Lê Đình Minh
Tên tổ chức, cá nhân THỊ TRẤN CHƯ TY
Ngày nhận 29/07/2019
Ngày trả dự kiến 09/09/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai