Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐỨC CƠ
Tên thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Trích yếu (QD544_9)LVNCCSDThủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần cho Siu H' Bieng (Con bà Siu H' Mơch) - UBND xã Ia Nan
Tên tổ chức, cá nhân UBND xã Ia Nan
Ngày nhận 19/06/2020
Ngày trả dự kiến 17/07/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai