Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND HUYỆN ĐỨC CƠ
Tên thủ tục 592_17. Đăng ký và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho Hoàng Thị Hà
Tên tổ chức, cá nhân THỊ TRẤN CHƯ TY
Ngày nhận 18/07/2019
Ngày trả dự kiến 30/10/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai