Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - CHUNG THỊ ÉN
Tên tổ chức, cá nhân CHUNG THỊ ÉN
Ngày nhận 04/05/2019
Ngày trả dự kiến 30/09/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai