Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND TP PLEIKU
Tên thủ tục 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
Trích yếu 592_18 Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - LÊ NGỌC QUANG
Tên tổ chức, cá nhân LÊ NGỌC QUANG
Ngày nhận 27/06/2019
Ngày trả dự kiến 28/08/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai