Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-26 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu 592_26 Thủ tục cấp tại Giấy chứng nhận do bị mất hoặc cấp lại Trang bổ sung Giấy chứng nhận do bị mất - ĐÀO HỒNG SƯƠNG - UBND TP PLEIKU - UBND TP PLEIKU
Tên tổ chức, cá nhân UBND TP PLEIKU
Ngày nhận 16/07/2019
Ngày trả dự kiến 30/07/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai