Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Võ Thanh Huyền - Nguyễn Thị Chiến
Tên tổ chức, cá nhân Võ Thanh Huyền - Nguyễn Thị Chiến
Ngày nhận 06/01/2020
Ngày trả dự kiến 04/06/2020
Trạng thái Đã xử lý xong

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai