Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Trích yếu 592-15_S. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Nguyễn Thị Nhanh
Tên tổ chức, cá nhân Nguyễn Thị Nhanh
Ngày nhận 11/02/2020
Ngày trả dự kiến 10/03/2020
Trạng thái Yêu cầu bổ sung

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai