Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH GIA LAI
Tên thủ tục 592-13.2_S_Chupuh_2020. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi
Trích yếu 592-13.2_S_Chupuh_2020. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Trường hợp thực hiện gộp thủ tục đăng ký biến động và thủ tục cấp đổi - Hộ ông: Phan Cảnh (thửa 250)
Tên tổ chức, cá nhân Hộ ông: Phan Cảnh (thửa 250)
Ngày nhận 19/06/2020
Ngày trả dự kiến 30/06/2020
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai