Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Chơ Long
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký lại việc sinh
Trích yếu Thủ tục đăng ký lại việc sinh cho ĐINH THỊ REK
Tên tổ chức, cá nhân ĐINH THỊ REK
Ngày nhận 25/04/2019
Ngày trả dự kiến 25/04/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai