Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Chư á
Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Trích yếu Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho HUỲNH KIM HÙNG
Tên tổ chức, cá nhân HUỲNH KIM HÙNG
Ngày nhận 16/09/2019
Ngày trả dự kiến 28/10/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai