Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND phường An Bình
Tên thủ tục Thủ tục đăng ký lại việc sinh
Trích yếu Thủ tục đăng ký lại việc sinh cho Trịnh Thị Kim Hiền
Tên tổ chức, cá nhân Trịnh Thị Kim Hiền
Ngày nhận 01/10/2019
Ngày trả dự kiến 18/10/2019
Trạng thái Đã trả kết quả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai