Kết quả tra cứu Kết quả tra cứu
Thông tin hồ sơ
Tên đơn vị UBND xã Tơ Tung
Tên thủ tục 836_3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc CN
Trích yếu 836_3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc CN cho TRỊNH CÔNG THUẬN
Tên tổ chức, cá nhân TRỊNH CÔNG THUẬN
Ngày nhận 01/04/2019
Ngày trả dự kiến 02/04/2019
Trạng thái Đang xử lý

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai