Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực tổ chức, bộ máy
2 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
3 Công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật trước ngày 01/8/2009 (mẫu Giấy chứng nhận cũ) và cấp đổi Giấy chứng nhận bị ố, nhòe, rách, hư hỏng hoặc do đo đạc lại trong trường hợp không có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
5 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
6 Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
7 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
8 Đính chính đối với các loại Giấy chứng nhận đã cấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Môi trường, đất đai
9 Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
10 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Lĩnh vực xuất bản
11 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
12 Giải thể trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
13 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
14 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực văn hóa
15 Giải quyết trợ cấp tuất từ trần (Người có công với cách mạng từ trần) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
16 Bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Công thương
17 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
18 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
19 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng
20 Đăng ký hoạt động trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai