Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Lĩnh vực du lịch
Trình tự thực hiện

Bước 1:  Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai hoặc gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ: Số 17 Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku, Gia Lai.

Bước 2: Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.

     - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ; và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

     - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Cá nhân nhận kết quả và đóng lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

   *  Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Đối vối hồ sơ gửi trực tiếp: sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên.

- Giấy chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho hướng dẫn viên do cơ quan nhà nước về du lịch có thẩm quyền cấp.

- Bản sao thẻ hướng dẫn viên cũ (Điều 75 Luật Du lịch).

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân 

Lệ phí

650.000 đồng/1trường hợp

Điều kiện thực hiện

1.Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

2.Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sửa dụng các chất gây nghiện

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính và thẻ             

Mẫu đơn, tờ khai

Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu phụ lục 31)Đơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.docĐơn đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.doc

Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch năm 2005;

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai