Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.
Cơ quan thực hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Lĩnh vực du lịch
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức khi có yêu cầu cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế liên hệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để được hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về hồ sơ theo quy định; Hoặc tìm hiểu qua trang web Tổng cục Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch (số 17 Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành kiểm tra hồ sơ.

     - Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ; và chuyển hồ sơ đến bộ phận, người có thẩm quyền giải quyết.

     - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Phòng Nghiệp vụ Du lịch kiểm tra hồ sơ và gửi Tổng cục Du lịch  01 bộ hồ sơ để Tổng cục Du lịch thẩm định và cấp quyết định công nhận.

- Trường hợp qua thẩm định cơ sở không đủ điều kiện, Tổng cục Du lịch trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổng cục Du lịch trả kết quả cho tổ chức qua đường bưu điện. Tổ chức chuyển phí thẩm định cho Tổng cục Du lịch.

*  Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7h-11h, chiều từ 13h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

2.Bản sao giấy đăng ký kinh doanh.

3.Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế.

4.Chương trình du lịch cho khách quốc tế.

5.Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành.

6.Bản sao thẻ hướng dẫn viên và hợp đồng lao động của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành.

7.Giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

- Tổng cục Du lịch giải quyết trong 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ và văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đầy đủ, hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức                                                                                                                               

Lệ phí

2.000.000 đồng/1trường hợp

Điều kiện thực hiện

1.Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

2.Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế theo phạm vi kinh doanh tại khoản 1 điều 47 của Luật Du lịch.

3.Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

4.Có ít nhất 3 hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

5.Có tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

Kết quả thực hiện

Giấy phép             

Mẫu đơn, tờ khai

1.Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - SVHTTDL.docĐơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - SVHTTDL.doc

2.Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế - SVHTTDL.docPhương án kinh doanh lữ hành quốc tế - SVHTTDL.doc

3.Bản kê khai thời gian hoạt động trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh.Bản kê khai thời gian hoạt động - SVHTTDL.docBản kê khai thời gian hoạt động - SVHTTDL.doc

Căn cứ pháp lý

- Luật Du lịch năm 2005.

- Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai