Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực Công thương
Trình tự thực hiện

-Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện;

-Bước 2:  Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết Giấy biên nhận trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh;

-Bước 3: Người nộp hồ sơ xuất trình giấy biên nhận và nhận Giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

Thành phần hồ sơ

*Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị cấp lại;

2. Bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá đã cấp (nếu có).

*Số lượng hồ sơ:               01             (bộ)

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

- Cá nhân                                                              

- Tổ chức

Lệ phí

1. Lệ phí cấp giấy phép:

a)     Đối với thành phố, thị xã : 200.000 đồng/giấy/lần cấp.

b)     Đối với các huyện: 100.000 đồng/giấy/lần cấp.

2. Phí thẩm định cấp giấy phép:

a) Đối với thành phố, thị xã: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

b) Đối với các huyện: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Điều kiện thực hiện

Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Kết quả thực hiện

Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28/01/ 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

- Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí phẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai