Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng đơn giản cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

a) Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện;
b) Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của UBND cấp huyện;
c) Nhận kết quả tại UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp huyện​

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng;
- Phương án điều chế rừng. b) Số lượng hố sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định​

Đối tượng thực hiện

Cá nhân​

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính​

Mẫu đơn, tờ khai
Căn cứ pháp lý

 - Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật số 29/2004/QH11, có hiệu lực từ ngày 01/4/2005.

- Điểm a, khoản 3 Điều 39 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành quy chế quản lý rừng, hiệu lực thi hành 01/9/2006

File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai