e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e> e>
Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tên thủ tục Trợ cấp Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
Lĩnh vực Lĩnh vực bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.

- Bước 2: Công chức chuyên môn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. UBND cấp xã thực hiện các thủ tục xét duyệt theo quy định và chuyển hồ sơ đề nghị đến phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết định trợ cấp xã hội.
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần hồ sơ

*Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi (Mẫu số 3);

2. Bản sao giấy khai sinh của trẻ em được nhận nuôi;

3. Sơ yếu lý lịch của trẻ em được nhận nuôi;

4. Đối với cá nhân làm sơ yếu lý lịch và bản sao chứng minh thư nhân dân

5. Đối với gia đình thì làm bản sao giấy đăng ký kết hôn và bản sao chứng minh thư nhân dân của vợ, chồng;

6. Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Hội đồng xét duyệt cấp xã) (Mẫu số 4);

7. Văn bản xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, người nhiễm HIV/AIDS;

8. Văn bản kÕt luËn của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với những trường hợp có ý kiến thắc mắc, khiếu nại, tố cáo sau khi đã niêm yết công khai.

* Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)
Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ

 
Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Lệ phí

Không

Điều kiện thực hiện

Thuộc đối tượng nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi

Kết quả thực hiện

Sổ lĩnh tiền trợ cấp xã hội và Quyết định về việc trợ cấp xã hội

Mẫu đơn, tờ khai

 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội.

 ​​Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 1.doc​Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 1.doc
Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 24/2010/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/2/2010 .
File đính kèm

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai